• EI toimituskuluja!
  • +358 50 370 3093
  • reetta.koski@gmail.com
  • Hämeenkyrö
  • EI toimituskuluja!
  • +358 50 370 3093
  • reetta.koski@gmail.com
  • Hämeenkyrö

Ollaan yhteydessä

Nopeiten tavoittaa puhelimitse:

Puhelin/whatsapp: 050 370 3093

Email: reetta.koski@gmail.com

Somessa

Facebookissa

Instagramissa

Linkedinissä

Yritykseni

Ideakoski ky

Y-tunnus: 2419451-6 , ALV-rek.

Osoite:

Pukinniementie 95

39130 SASI

Vierailut ja teosten nouto taidetaidetallistani etukäteen sovittuna.